#

Opinie: Een autoloze zondag, zodat onze starterswoningen gebouwd kunnen worden

13 Nov 2019

Een autoloze zondag, zodat onze starterswoningen gebouwd kunnen worden

‘In 1973 werd autorijden op een aantal zondagen verboden vanwege de oliecrisis’, zo was te lezen in deze krant op 13 oktober dit jaar. Bijna vijftig jaar na deze maatregel pleiten politieke partijen voor de terugkeer van die autovrije-zondag, dit keer naar aanleiding van de stikstofcrisis. Ook de Amsterdamse fractie van Groenlinks heeft het onderwerp opgepakt en is van plan aankomende maand een voorstel voor een autoloze zondag in te dienen in de raad. De Jonge Democraten Amsterdam is voor dit voorstel en roept de gemeenteraad op om dit voorstel te steunen, maar daar blijft het niet bij; zij daagt de raad ook uit om er nog een schepje bovenop te doen in de vorm van een alternatief. Het tram- en metroverkeer moet goedkoper, of beter nog, gratis zijn op die autoloze zondag.

Een zondag zonder auto’s in de stad; onder andere in Parijs, Brussel en Londen gebeurt het al. Het is jammer dat een progressieve stad als Amsterdam niet in dit rijtje staat. Naast dat het unieke plaatjes oplevert, zijn er genoeg argumenten voor dit plan te noemen. Zo is de belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam het verkeer. Naast dat een autoloze dag bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, zorgt het ook voor meer bewustwording wat betreft uitstoot. Bovendien is dit initiatief een effectieve manier om de stikstofuitstoot te verminderen, zo effectief zelfs dat het kabinet een autoloze dag overweegt om de stikstof-crisis te beteugelen.

En dat dat nodig is, is de laatste tijd wel gebleken. Vooral in onze stad waar we te maken hebben met een enorme woningnood en stilliggende bouwprojecten, onder andere vanwege die stikstof-maatregelen, is het van cruciaal belang dat we alle zeilen bijzetten om met oplossingen te komen. Eens per maand een autoloze zondag stimuleren is dus een stap in de goede richting om ervoor te zorgen dat er meer woningen gebouwd kunnen worden, onder andere voor studenten en starters.

De Jonge Democraten Amsterdam steunt dus de autoloze zondag, maar komt ook met een alternatief. Dit alternatief ligt voor het oprapen in een stad als Amsterdam waar je heel gemakkelijk per tram of metro van A naar B kunt komen. De aanwezigheid van een uitgebreid, milieuvriendelijk ov-netwerk biedt een goed alternatief voor de auto op zondag, al helemaal zodra dit gratis zou zijn. De progressieve jongeren stellen dan ook voor om het tram- en metroverkeer in de stad gratis te maken op de maandelijkse autoloze zondag.

De Jonge Democraten Amsterdam doet een oproep aan de raad om een maandelijkse autoloze zondag in de stad te steunen en om daarnaast te pleiten voor goedkoper, of beter nog, gratis tram- en metrovervoer op deze dag. Dit plan is goed voor de bewustwording, biedt een financieel aantrekkelijk alternatief voor de Amsterdammer, is beter voor de luchtkwaliteit in de stad en biedt vooral de mogelijkheid om de stikstofuitstoot te verplaatsen naar waar het voor de stad het hardst nodig is: de woningbouw. En zeg nou zelf, het is toch cool om met je fiets door de IJ-tunnel te gaan?

Jelt Pekaar en Jeffrey Eelman

Namens de Jonge Democraten Amsterdam

Categorie: Nieuws