#

Bestuur

Bestuur

Het Amsterdamse bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de afdeling Amsterdam. Het bestuur wordt verkozen op de Algemene Afdelingsvergadering. Op 25 september treedt het nieuwe bestuur aan: tot die tijd zwaait Bestuur Vonk nog de scepter. 

Contact

Voor vragen, verzoeken en opmerkingen kun je contact opnemen met de secretaris van het bestuur via secretaris.amsterdam@jongedemocraten.nl.

Andere bestuursleden kunnen bereikt worden via hun persoonlijke e-mailadres. Hieronder staan de functies en contactgegevens genoemd.  

Person portrait

Remco Vonk

Voorzitter

Mijn naam is Remco Vonk en ik ben de voorzitter van de Jonge Democraten Amsterdam. Naast voorzitter ben ik eerder penningmeester geweest bij zowel de Amsterdamse als de Groningse afdeling van de Jonge Democraten. Verder geef ik binnen de JD trainingen in Retorica, en Organisatie & Bestuur.

Dit jaar zal ik er zorg voor dragen dat er meer uitwisseling is tussen de verschillende Politieke Jongerenorganisaties die Amsterdam rijk is. Ook zal ik in de media optreden rondom de gemeenteraadsverkiezingen en nieuwswaardige gebeurtenissen.
Buiten de Jonge Democraten ben ik werkzaam bij COC Nederland, de belangenvereniging die opkomt voor acceptatie van iedereen ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken. Daarnaast studeer ik Staats- en Bestuursrecht, en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Person portrait

Myrthe Koopman

Secretaris

Dit jaar zal ik er voor zorgen dat de administratie op orde blijft. Notuleren, het organiseren van de AAV's, het beheer van de website en de nieuwsbrief, en het eerst contact voor leden richting het bestuur. Naast deze super leuke taken waarbij ik veel verwacht te leren, studeer ik Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Met deze studie hou ik mij bezig met sociaal-maatschappelijke en politieke onderwerpen en probeer ik hier zo goed mogelijk beleid over te maken. Een leuke combinatie met de JD aangezien veel onderwerpen overlappen! Verder ben ik graag op de Bosbaan te vinden om te roeien bij mijn favoriete niet-politieke vereniging Okeanos. 

Person portrait

Erwin Douwes

Penningmeester

Mijn naam is Erwin Douwes en aan mij de eervolle taak dit bestuursjaar over de centen te waken. Met een haast manische liefde voor efficiëntie moet ik ervoor zorgen dat het bestuur niet te veel gekke plannen maakt en dat er op het eind van het jaar meer over blijft onder de streep dan het jaar daarvoor. Naast politiek actief te zijn, studeer ik Politicologie aan de UvA en mag ik graag in de weekenden de hort op, naar andere steden in binnen- of buitenland. Verder word ik wild van goed eten, lekkere muziek en kloppende balansen. 

Person portrait

Michael Daarnhouwer

Bestuurslid organisatie

Mijn naam is Michael Daarnhouwer en ik ben Secretaris Organisatie van de Jonge Democraten Amsterdam. Het is mijn eervolle taak om leden te begeleiden in het organiseren van politiek inhoudelijk, interessante en natuurlijk leuke thema activiteiten. De thema’s zijn: amsterdamse politiek, duurzaamheid en buitenlandse politiek. De themagroepen starten in de maand november met activiteiten op de dinsdagen. We zullen dit politiekjaar doorgroeien naar 4 themagroepen. Wil je graag actief worden binnen de vereniging dan kan je bij mij opgeven! Verder ben ik afgestudeerd als docent geschiedenis, vind ik corgi’s geweldig en zuurkool verschrikkelijk. Tot snel bij een activiteit!   

Stefan Milatz

Bestuurslid politiek

Person portrait

Jasper Ensing

Bestuurslid pers & promotie

Dit jaar ben ik er om de vereniging weer echt zichtbaar te maken binnen Amsterdam. Naast het besturen van de leukste JD afdeling van Nederland duik ik soms ook de boeken in voor mijn geschiedenisstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit jaar is mijn doel om te zorgen dat de activiteiten drukker worden en facebookpagina booming zodat we ons nog duidelijker in het politieke landschap kunnen profileren. Voor mijn ontspanning hou ik mij bezig met katten en koken, maar ik ben ook niet vies van een vuige technorave.