#

Bestuursnotulen

Bestuursnotulen

Bij de Jonge Democraten vinden wij transparantie van groot belang. Om alle leden op de hoogte te stellen van wat het bestuur aan het doen is, zijn op deze pagina de notulen van de bestuursvergaderingen Amsterdam te vinden. 

Elke twee weken wordt de notulen van de vergadering daarvoor geupload op de site. Zou kan jij een oogje in het zeil houden. 

Mocht je een keer aanwezig willen zijn bij een bestuursvergadering dan is dat ook mogelijk, wij ontvangen je graag als je van te voren even contact met het bestuur op neemt. 

Momenteel is het bestuursjaar 2018-2019 tot een einde gekomen en gaan we het zomerreces in. 

Hier is alleen nog de notulen van afgelopen AAV te vinden. 

In september verschijnen er weer notulen van de algemene bestuursvergaderingen. 

AAV Mei - 2019 

Staat de notulen die jij zoekt er niet tussen of ben je op zoek naar andere documenten? 

Neem dan contact op met onze secretaris, zij voorziet je graag van de juiste bestanden.