#

Themagroepen

Themagroepen

In Amsterdam hebben we drie themagroepen die ieder elke zes weken een interessante avond organiseren. De themagroepen zijn onderverdeeld in Amsterdamse politiek, Duurzaamheid en Buitenlandse politiek. 

Amsterdamse politiek bestaat met voorzitter Sanne Schol uit Heleen Labuschagne, Stefan Milatz, Sam Bogerd, Gavin Vegersteen en Kyllian van der Put.

De themagroep Amsterdamse Politiek (AP) verdiept zich in alle bestuurlijke zaken in en rondom de Amsterdamse politiek. Eén keer in de zoveel weken organiseert zij een informatieve avond voor alle leden van de JDA. Denk aan een lezing, een debat et cetera, dat gelinkt is aan een actueel Amsterdams onderwerp. Alles om haar leden van meer informatie te voorzien over het reilen en zeilen in onze prachtige hoofdstad. Daarnaast houdt de themagroep AP zich bezig met het schrijven van moties die de mening van de JDA weergeven en van invloed zijn op de Amsterdamse politiek.  

Duurzaamheid bestaat met voorzitter Maarten Kiers uit Noa Rosenberg, Anke Hoften en Nicolas Mahy.

Werkgroep Duurzaamheid telt 5 leden met verschillende achtergronden die het allemaal belangrijk vinden dat de wereld duurzamer wordt en daar zetten wij ons graag voor in. Samen organiseren wij evenementen voor onze leden over de belangen van een duurzame maatschappij. Onlangs hebben wij vier sprekers uitgenodigd om te vertellen over verschillende aspecten van de Circulaire Stad. Dit was ontzettend geslaagd! Daarnaast houden wij ons bezig met duurzame thema’s binnen het politieke programma. Op naar een groene samenleving!

Buitenlandse politiek bestaat met voorzitter Jan-Willem het Lam uit Pierre Lievers, Pieter Poorter, Liza Meiland en Andrea Sanders.

Wellicht tegen jullie verwachting in, is de wereld groter dan Amsterdam. In deze wereld buiten Amsterdam vinden grote gebeurtenissen en ontwikkelingen plaats. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit, de conflicten in het Midden-Oosten en de klimaatverandering die de wereld de komende jaren nog wel een op zijn kop kan gaan zetten. Al deze gebeurtenissen en ontwikkelingen hebben in meerdere of mindere maten invloed op Nederland en dus ook op Amsterdam. Zo zorgen conflicten en klimaatverandering voor vluchtelingenstromen richting onder meer Nederland en Amsterdam en komen er door Brexit bedrijven vanuit Groot-Britannië naar Amsterdam. Omdat de wereld dus Amsterdam beïnvloedt en, niet te vergeten, Amsterdam ook de wereld beïnvloed, is het goed om bij de JD Amsterdam geregeld aandacht te besteden aan die wereld buiten Amsterdam en Nederland. Daarom is de commissie Buitenlandse Politiek opgericht, die om de twee maanden een avond organiseert over een actuele kwestie uit de internationale betrekkingen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf een vierde themagroep op te richten, als je genoeg leden hebt die hierbij aansluiten. Voor meer informatie over het aansluiten bij of het oprichten van een themagroep contacteer je het bestuurslid organisatie! organisatie.amsterdam@jongedemocraten.nl