#

Diversiteit en Asielbeleid

Diversiteit en Asielbeleid

Amsterdam is de laatste jaren steeds drukker geworden, de huizenprijzen vliegen de pan uit. De toeristen de spuigaten uit in de hele stad. Kortom de drukte is er niet minder om geworden. Desondanks vinden de Jonge Democraten dat er voldoende plek beschikbaar moet zijn asielzoekers een onderdak te bieden.  Ook zijn de Jonge Democraten voorstander om de asielzoekers vanaf dag 1 te laten meedoen in de samenleving.

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van:

  • Het bieden van onderdak en voorzien van andere primaire behoefte als voeding, dit mag niet ten kostte van zijn eigen burgers.

  • Inburgering en werk vanaf dag 1 voor nieuwe asielzoekers, het is van belang hier actief begeleiding voor te bieden.
  • Bij overlast van asielzoekers dit aanpakken, bij herhaaldelijk vergrijp de begeleiding intensiveren. Echter moet voorkomen worden dat deze probleemgroep de zwervende kant op gaat.
  • Het stimuleren van burgerinitiatieven betreft integreren, om zo het draagvlak te vergroten.