#

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Om aan het klimaatverdrag van Parijs te voldoen zullen er veel veranderingen plaats moeten vinden in onze dagelijkse gang van zaken. Het is niet alleen belangrijk om de slechts de getallen uit het verdrag te halen, maar ook om de grondwet na te leven. Volgens Artikel 21 is de zorg van de overheid gericht op het de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Door het veranderende klimaat komt dit grondrecht in het gevaar. Denk aan omwonenden die last hebben van rivierdijkdoorbraken door het smeltende ijswater, bewoners van Groningen die last hebben van de aardbevingen door het winnen van aardgas, bewoners van stedelijke gebieden die door toegenomen regenval last hebben van ondergelopen huizen. Daarnaast komt ook de volksgezondheid in het nauw. Volgens Artikel 22 van de grondwet is de overheid verplicht maatregelen te treffen voor de volksgezondheid. Door veranderingen in het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, stilstaand water, frequentie van overstromingen) kunnen ziektebronnen (insecten zoals tropische muggen, parasieten zoals malaria) zich vestigingen, voortplanten en verspreiden. 

Met het oog op: 

  • het halen van de klimaatdoelen van Parijs
  • Het naleven van Artikel 21 van de Grondwet
  • Het naleven van Artikel 22 van de Grondwet

 

Stelt de JD Amsterdam het volgende voor:

  • De overheid een voorbeeldfunctie en leidende rol moet innemen bij de duurzame transitie om aan haar verantwoordelijkheden te voldoen. Dit geldt automatisch ook voor gemeentelijke instanties. Een begin is bij het volledig verduurzamen van de gemeentelijke instanties zelf, daarnaast door duurzaamheid bij elke beslissing te betrekken en voorrang te geven bij het maken van keuzes. Ook kunnen er duurzame eisen gesteld worden aan partners, leveranciers, etc. 
  • Waar nodig moeten tegenwerkende wetten aangepast worden om de transitie mogelijk te maken. Het goedkoper worden van duurzame opties moet gestimuleerd worden zodat duurzaamheid voor iedereen aantrekkelijk wordt en de arme Nederlander niet de dupe en/of de betaler is van de transitie.
  • Informeren en met name stimuleren van bewoners achten wij noodzakelijk, zodat er niet alleen van boven, maar ook van onder af druk uitgeoefend kan worden op bedrijven en er een duurzame marktwerking ontstaat.