#

Veiligheid

Veiligheid

De Jonge Democraten Amsterdam willen een veilige en leefbare stad, maar vooral een stad met vrijheid voor iedereen. De veiligheid van burgers dient centraal te staan, maar mag niet ten kosten gaan van alle vrijheid en privacy. Wij vinden dat mensen die de wet overtreden aangepakt moeten worden. Echter, het dient zo te worden ontworpen dat het bonafide deel van de samenleving hier geen onevenwichtige hinder van ondervindt.

Educatie en kansen op de arbeidsmarkt zijn erg belangrijk om jongeren uit de criminaliteit te houden. Daarom willen wij dat jongeren die kansen krijgen. Gedurende de opleiding moeten de jongeren het gevoel krijgen dat ze succesvol kunnen worden, dit verkleint de schooluitval en verval in de criminaliteit. Mocht een jongere wel in de criminaliteit komen moet hier snel en effectief op worden gereageerd. Amsterdam biedt veel vormen van vermaak die dicht op de grens van illegaliteit en criminaliteit opereren, zoals de prostitutie en de coffeeshops. Ons voornaamste uitgangspunt ten aanzien van die problematiek is dat dit niet langer in gedoogregelingen moet worden verstopt, maar juist zichtbaar en controleerbaar gemaakt moet worden. Regulering zal handhaving vergemakkelijken en de drempel naar hulpverlening verlagen.